ჯგუფური ვარჯიშების დასწრების წესები:
1. ჯგუფურ ვარჯიშებზე დასწრება შესაძლებელია მხოლოდ სპეციალური სპორტული ტანსაცმლითა და ფეხსაცმლით.
2. კლუბის ადმინისტრაცია იტოვებს უფლებას, შეცვალოს განრიგში მითითებული მწვრთნელი, დრო, დარბაზი და ვარჯიშის ტიპი.
3. თუ კლიენტი აგვიანებს კლასზე, მწვრთნელს უფლება აქვს, არ დაუშვას კლიენტი ვარჯიშზე.
4. ვარჯიშის შემდეგ კლიენტმა უნდა აალაგოს გამოყენებული აღჭურვილობა და პირადი ნივთები.
5. უმორჩილესად გთხოვთ, ვარჯიშის დროს მინიმუმამდე დაიყვანოთ საუბარი და არ გამოიყენოთ მობილური ტელეფონები.
6. ჯგუფური ვარჯიშის სრული ვიდეოგადაღება აკრძალულია.
*$$$ - ფასიანი ვარჯიში. მეტი ინფორმაციისთვის მიმართეთ ადმინისტრატორებს კლუბის მიმღებში.
აუზში ჯგუფურ ვარჯიშზე დასწრების წესები:
1. ინვენტარის გამოყენების წესებს გაგაცნობთ ინსტრუქტორი
2. 10 წუთზე დიდი ხნით დაგვიანება საშიშია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ინსტრუქტორს აქვს უფლება არ დაუშვას მომხმარებელი მოცემულ გაკვეთილზე .
3. გაკვეთილზე აკრძალულია საკუთარი ქორეოგრაფიის გამოყენება, ინსტრუქტორის ნებართვის გარეშე.
4. გაკვეთილის შემდეგ ყველა დანადგარი უნდა დალაგდეს მისთვის მიჩენილ ადგილზე
5. ტრამვების თავიდან აცილების მიზნით რეკომენდირებულია დაესწროთ გაკვეთილებს მომხმარებლის მომზადების დონის გათვალისწინებით
6. ადმინისტრაციას აქვს უფლება განრიგში გამოცხადებული ინსტრუქტორის შეცვლის და შეიტანოს ცვლილებები ჯგუფური გაკვეთილების განრიგში
*$$$ - ფასიანი ვარჯიში. დეტალებისთვის დაუკავშირდით ადმინისტრატორს კლუბის მისაღებში